Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de online shop www.verlovingsringen.nl
(Stand 2/20127)


VERLOBUNGSRINGE.de GmbH
Güterstr. 6
75177 Pforzheim
Bedrijfsleider: Alexander Scholl
Telefoon: 020 - 893 277 0 en +49 (0) 7231 28 29 695
E-Mail: info@verlovingsringen.nl

Registratienummer: HRB 716910
Rechtbank van koophandel: Amtsgericht Mannheim
BTW-indentificatienummer: DE 283 222 435

§ 1 Algemeen

(1) Verlovingsringen.nl biedt goederen te koop aan op haar website.
(2) Voor de diensten van Verlovingsringen.nl zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkende voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de klant worden tegengesproken.

§ 2 Totstandkoming van het koopcontract

De presentatie van de producten in de online shop is geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. Door op de knop "Kopen" / "bestelling betalen" te klikken, maakt u een bindende bestelling van de goederen in het winkelmandje. De bevestiging van uw bestelling wordt samen met de acceptatie van de bestelling onmiddellijk na verzending per automatische e-mail gemaakt en naar u verzonden. Met deze e-mailbevestiging is het koopcontract tot stand gekomen.

§ 3 Prijs en verzendkosten

De in de respectieve aanbiedingen vermelde prijzen vertegenwoordigen definitieve prijzen en omvatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.
In het geval van leveringen over de grens moet u mogelijk extra belastingen betalen (bijvoorbeeld in het geval van intracommunautaire verwerving) en / of rechten (zoals douanerechten), maar niet aan de verkoper, maar aan de relevante douane- of belastingautoriteiten.
Verzendkosten worden niet in rekening gebracht.

§ 4 Betalings- en verzendvoorwaarden

U hebt de volgende betalingsoptie:
- Vooruitbetaling via overschrijving
- Betaling via Ideal
- Met creditcard

De verkoper behoudt zich het recht voor om bepaalde betaalmethoden in individuele gevallen uit te sluiten.
Door de verkoper ingediende facturen moeten onmiddellijk worden betaald. De levering vindt uitsluitend plaats in landen van de Europese Unie. Als consument wordt u gevraagd om de goederen onmiddellijk bij aflevering te controleren op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade en om klachten zo snel mogelijk aan de verkoper en de vervoerder te melden. Uw garantieclaims blijven onaangetast. Voor zover u een consument bent, is het risico van onopzettelijk verlies en bij toeval verslechtering van de verkochte goederen tijdens verzending totdat u de goederen aan u is overgedragen, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Als u geen consument bent, vindt levering en verzending op eigen risico plaats.

§ 5 Levering

(1) Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering door het atelier van VERLOVINGSRINGEN.nl op het door de klant opgegeven afleveradres.
(2) Als VERLOVINGSRINGEN.nl niet in staat is om de bestelde goederen zonder eigen schuld te leveren, heeft VERLOVINGSRINGEN.nl het recht om de klant te ontbinden. In dit geval wordt de klant onmiddellijk geïnformeerd dat het bestelde product niet beschikbaar is. De juridische claims van de klant blijven onaangetast.

§ 6 Herroepingsrecht

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht volgens de volgende voorwaarden, waarbij de consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch als zelfstandige zijn:

U hebt het recht om dit contract binnen 50 dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen. Het opzegtermijn is 50 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen. Dit geldt ook voor gegraveerde ringen en ook als uw partner de verlovingsring al heeft gedragen. Voor het herstellen van gegraveerde- en reeds gedragen ringen, rekenen wij slechts een vast tarief van € 35, - Euro, die wij inhouden op de terugbetaling van de aankoopprijs.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen

VERLOVINGSRINGEN.nl
Alexander Scholl
Güterstr. 6
75177 Pforzheim
Duitsland
Telefoon: 020 - 893 277 0 of +49 (0) 7231 28 29 695
info@verlovingsringen.nl 

door middel van een duidelijke verklaring (zoals een brief per post of een e-mail) van uw beslissing om u terug te trekken uit dit contract. U kunt het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, wat niet vereist is. U kunt het Modelformulier-voor-herroeping.pdf of een andere eenduidige verklaring ook elektronisch invullen en indienen. Als u van deze optie gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke intrekking.
Om de herroepingstermijn te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de annulering 

Als u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, vergoeden wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten ( behalve de extra kosten die voortvloeien uit uw eigen keuze voor een andere leveringsmethode ). Wij betalen u uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop wij kennisgeving van uw annulering hebben ontvangen terug. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethode die u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen.
We kunnen weigeren om u terug te betalen totdat we de goederen terug hebben of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de annulering van dit contract aan ons retourneren. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen. Wij dragen de kosten voor het retourneren van de goederen.

Stuur goederen naar:
Alexander Scholl
Güterstr. 6
75177 Pforzheim

U hoeft alleen voor waardeverlies van de goederen te betalen, als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoek naar de aard, kenmerken en werking van de goederen.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat, in tegenstelling tot de wettelijke bepaling (§ 312g paragraaf 2 nr. 1 BGB) ook voor niet-geprefabriceerde goederen en voor de vervaardiging ervan een individuele selectie of bepaling door de consument relevant is of die duidelijk zijn toegesneden op de persoonlijke behoeften van de consument, moet een herroepingsrecht bestaan.

Zelfs de aankoop van gegraveerde ringen kan worden herroepen!

§ 7 Eigendomsvoorbehoud

(1) De goederen blijven eigendom van VERLOVINGSRINGEN.nl tot volledige betaling van de aankoopprijs.
(2) In geval van toegang door derden tot de gereserveerde goederen, zal de klant wijzen op het eigendom van de VERLOVINGSRINGEN.nl en deze onmiddellijk op de hoogte brengen.

§ 8 Garantie

(1) De productafbeeldingen kunnen afwijken van het uiterlijk van de geleverde producten, met name wat betreft kleur en grootte. Natuurlijke edelstenen zijn van nature onderhevig aan bepaalde, natuurlijke kleurvariaties. De kleuren van de edelstenen op onze website zijn slechts exemplarisch en weerspiegelen in het bijzonder niet de mogelijke, natuurlijke kleurafwijkingen van de respectieve edelstenen.
(2) De wettelijke garantieperiode is van toepassing, tenzij in het artikel uitdrukkelijk een garantie wordt vermeld die de wettelijke rechten overschrijdt. De verjaringstermijn voor wettelijke garantieclaims is 2 jaar. Als geleverde artikelen fouten bevatten waarvoor wij verantwoordelijk zijn, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Het weglaten van deze klacht heeft echter geen gevolgen voor uw wettelijke claims. Uw garantieperiode van 2 jaar blijft onaangetast.
(3) Tijdens de garantieperiode repareren of vervangen wij de goederen. Als onze inspanningen mislukken, hebt u het recht om de aankoop te annuleren of de aankoopprijs te verlagen. Na het niet succesvol verlopen van de deadline kunt u in elk geval uw wettelijke garantierechten doen gelden.

§ 9 Aanspraakelijkheid / schadevergoeding

In geval van opzet of grove nalatigheid is Verlovingsringen.nl aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen. De aansprakelijkheid voor garanties is foutloos. Voor lichte nalatigheid is de Verlovingsringen.nl uitsluitend aansprakelijk volgens de bepalingen van de productaansprakelijkheidswet, vanwege de verwonding van het leven, het lichaam of de gezondheid of vanwege schadevergoeding voor substantiële contractuele verplichtingen. De vordering tot schadevergoeding wegens de licht nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de contracttypische, voorzienbare schade, voor zover niet aansprakelijk voor schade aan leven, ledematen of gezondheid. De online shop is in dezelfde mate aansprakelijk voor de fout van agenten.

§ 10 Klantenservice

VERLOVINGSRINGEN.nl heeft op uw adres een klantenservice ingesteld die telefonisch bereikbaar is tijdens normale kantooruren op werkdagen op 020 893 277 0. Indien nodig wordt uw adres doorgestuurd naar VERLOBUNGSRINGE.de +49 (0) 7231 28 29 695.

§ 11 Auteursrecht

Alle weergegeven buitenlandse logo's, afbeeldingen en grafische afbeeldingen zijn eigendom van de respectieve bedrijven en vallen onder het copyright van de respectieve licentiegevers. Alle foto's, logo's, teksten, rapporten, scripts en programmaroutines die op deze pagina's worden weergegeven, die onze eigen ontwikkelingen zijn of door ons zijn opgesteld, mogen niet zonder onze toestemming worden gekopieerd of anderszins worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden.

§12 Disclaimer

We hebben op onze website links toegevoegd naar andere sites op internet. We verklaren uitdrukkelijk dat we geen invloed hebben op het ontwerp en de inhoud van deze gelinkte pagina's. Daarom distantiëren wij ons uitdrukkelijk van alle inhoud van de gelinkte pagina's op deze homepage. Deze verklaring is van toepassing op alle weergegeven koppelingen en op alle inhoud van de pagina's waarnaar koppelingen leiden.

§ 13 Bevoegdheid

De plaats van jurisdictie voor alle geschillen in verband met deze contractuele relatie is Mannheim, als de klant een geregistreerde handelaar is.

§14 Identificatie van de aanbieder

VERLOBUNGSRINGE.de GmbH
Güterstr. 6
75177 Pforzheim
Duitsland
Bedrijfsleider: Alexander Scholl
Telefon: 020 893 277 0 of +49 (0) 7231 28 29 695
E-Mail: info@verlovingsringen.nl

Registratienummer: HRB 716910
Rechtbank van koophandel: Amtsgericht Mannheim
BTW-indentificatienummer: DE 283 222 435