Herroepingsrecht

Herroepingsrecht/Annulering beleid voor contracten met consumenten

U hebt het recht om dit contract binnen 50 dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen. Het opzegtermijn is 50 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen. Dit geldt ook voor gegraveerde ringen en ook als uw partner de verlovingsring al heeft gedragen. Voor het herstellen van gegraveerde- en reeds gedragen ringen, rekenen wij een vast tarief van slechts € 35, - Euro, die wij inhouden op de terugbetaling van de aankoopprijs.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen

VERLOVINGSRINGEN.nl
Alexander Scholl
Güterstr. 6
75177 Pforzheim
Deutschland
Telefoon: 020 - 893 277 0 of +49 (0) 7231 28 29 695
info@verlovingsringen.nl 

door middel van een duidelijke verklaring op de hoogte stellen (bv. via een brief per post of een e-mail sturen) van uw beslissing om u terug te trekken uit het contract. U kunt het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, wat niet vereist is. U kunt het herroepingsformulier ook elektronisch invullen en indienen op onze website: elektronische herroeping. Als u van deze optie gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke intrekking.
Om de herroepingstermijn te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de annulering 

Als u zich terugtrekt uit deze overeenkomst, vergoeden wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten ( behalve de extra kosten die voortvloeien uit uw eigen keuze voor een andere leveringsmethode ). Wij betalen u uiterlijk binnen veertien dagen terug vanaf de datum waarop wij kennisgeving van uw annulering hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethode die u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen.
We kunnen weigeren om u terug te betalen totdat we de goederen terug hebben of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de annulering van dit contract aan ons retourneren. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen. Wij dragen de kosten voor het retourneren van de goederen.

Stuur goederen naar:
Alexander Scholl
Güterstr. 6
75177 Pforzheim  Deutschland

U bent alleen aansparkelijk voor waardeverlies van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking vande goederen vast te stellen.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat, in tegenstelling tot de wettelijke bepaling (§ 312g paragraaf 2 nr. 1 BGB) ook voor niet-geprefabriceerde goederen en voor de vervaardiging ervan een individuele selectie of bepaling door de consument relevant is of die duidelijk zijn toegesneden op de persoonlijke behoeften van de consument, moet een herroepingsrecht bestaan.

Zelfs de aankoop van gegraveerde ringen kunnen worden herroepen!

Modelformulier (pdf) of gebruik eenvoudig ons 
Retourenportal (aanbevolen).